Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะเทคโนโลยีการจัดการ | ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

   ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล