Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | นายกฤษฎา คงพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

นายกฤษฎา คงพูน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

   นายกฤษฎา  คงพูน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์และอุตสหกรรมและเทคโนโลยี (นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา) รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม  จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี