Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสร้างสรรค์ ในวันนักประดิษฐ์ จ้าวเวหาปีหมุน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสร้างสรรค์ ในวันนักประดิษฐ์ จ้าวเวหาปีหมุน

ชนะเลิศอันดับ 1 จ้าวเวหาปีกหมุน ประเภทออกแบบสร้างสรรค์

    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 นายเทวัฒน์  ธีรทรานนท์, นายนรินทร์  เบ็ญล่าเต๊ะ และอาจารย์เสรี ทองชุม นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขัน จ้าวเวหาปีกหมุน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 ประเภทอออกแบบสร้างสรรค์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธานี   กรุงเทพมหานคร