Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา คงพูน

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา คงพูน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤษฎา คงพูน นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554