Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | นายเพชระ อินทานนท์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

นายเพชระ อินทานนท์ นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

   นายเพชระ อินทานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลศรีวิชัย สงขลา เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน