Get Adobe Flash player
หน้าแรก | คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกศักดิ์ สังสักข์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกศักดิ์ สังสักข์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ  นายเอกศักดิ์  สังสักข์  นักศึกษาสาขาการตลาด  ชั้นปีที่ ๔  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชน   จังหวัดสงขลา ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎร ณ สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี